ЕФЕРАЛГАН сироп 90 мл

ЕФЕРАЛГАН сироп 90 мл

eferalgan-sirop-90ml

ЕФЕРАЛГАН сироп 90 мл.ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯЕФЕРАЛГАН ЗА ДЕЦА 30 mg/ml перорален разтворПарацетамолEFFERALGAN PEDIATRIC 30 mg/ml oral solutionParacetamolПрочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Парацетамол: 3,0 g за 100 ml перорален разтвор.Помощни вещества: макрогол 6000, разтвор на захароза, захарин натрий, калиев сорбат, лимонена киселина безводна, карамел-ванилов аромат, пречистена вода. За 100 ml перорален разтвор.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМАПерорален разтвор в бутилка от 90 ml или 150 ml.ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕН КЛАС Други аналгетици – Антипиретици.ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА ТОВА ЛЕКАРСТВОТова лекарство съдържа парацетамол. То е предназначено за симптоматично лечение на болка с лек до умерен интензитет и/или на фебрилни състояния.Тази лекарствена форма е предназначена за деца с тегло от 4 до 32 kg (или от около 1 месец до 12 години). Прочетете внимателно раздел „Дозировка“.За деца с различно от това тегло съществуват други лекарствени форми.Консултирайте се с Вашия лекар.

ВНИМАНИЕ!СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО ТОВА ЛЕКАРСТВО НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАНО.Това лекарство НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАНО в следните случаи: Свръхчувствителност към парацетамол или към някои помощни вещества;Тежко чернодробно заболяване.Ако имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯКонсултирайте се с лекар веднага в случаи на предозиране или инцидентно приемане на голяма доза.Това лекарство съдържа парацетамол. Други лекарства също съдържат това вещество. Не комбинирайте такива лекарства, за да не надвишите препоръчаната дневна доза (виж раздела за дозировката).

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБААко болката продължи повече от 5 дни, или температурното състояние продължи повече от 3 дни, ако лекарството не е достатъчно ефективно, ако симптомите се влошат, или се развият някакви други симптоми, не продължавайте лечението преди да се консултирате с лекар;В случаи на тежко чернодробно или бъбречно заболяване Вие трябва да се консултирате с Вашия лекар преди да започнете приемането на парацетамол;В случаи на диабет или режим с ниско съдържание на захар, трябва да се вземе под внимание съдържанието на захар в дневния прием: 0,67 g захар на деление от 4 kg, показано върху дозаторната лъжичка.ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕАко лекарят предпише изследване на пикочната киселина или захар в кръвта, трябва да го информирате, че детето Ви приема това лекарство.

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ПОТЕНЦИАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВИЕ ТРЯБВА ВИНАГИ ДА ИНФОРМИРАТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО СЕ ПРИЕМАТ И ДРУГИ ЛЕКАРСТВА.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ЧИЕТО НАЛИЧИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПОД ВНИМАНИЕ ЗА БЕЗРИСКОВА УПОТРЕБА ПРИ НЯКОИ ПАЦИЕНТИЗахар (захароза: 0,67 g захароза на деление от 4 kg, обозначено върху дозаторната лъжичка), калиев сорбат.КАК ДА СЕ УПОТРЕБЯВА ТОВА ЛЕКАРСТВОДОЗИРОВКАДозата парацетамол зависи от теглото на детето. Възрастите са дадени само ориентировъчно. Ако не знаете теглото на детето, трябва да го измерите, за да приложите най-подходящата доза.Парацетамол съществува в различни лекарствени форми, следователно лечението може да се пригоди към теглото на всяко дете.Препоръчваната дневна доза зависи от теглото на вашето дете. Тя е 60 mg/kg/ден, за препоръчване разпределена на 4 или 6 приема, т.е. около 15 mg/kg на всеки 6 часа. Когато имате съмнения, потърсете съвета на Вашия лекар.Градуираната дозаторна лъжичка, показваща 4 — 8 — 12 — 16 Kg (с деления на всеки килограм), подсигурява при всеки прием да се дава правилната доза в зависимост от теглото на детето.Например:от 4 до 16 kg: използвайте дозаторната лъжичка, съответстваща на теглото на детето. Приемът, ако е необходимо, трябва да се повтори след 6 часа;от 16 до 32 kg: първо напълнете дозаторната лъжичка до делението 16 kg и след това допълнете изискващото се количество като напълните лъжичката втори път, докато се достигне теглото на детето. Приемът, ако е необходимо, трябва да се повтори след 6 часа.

АКО ИМАТЕ СЪМНЕНИЯ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕПрез устата. Да се приема в чист вид или разтворен в малко количество вода, мляко или плодов сок.Натиснете и завъртете специалната, безопасна за деца капачка, за да отворите бутилката.Затваряйте бутилката след всяка употреба.Освен това, ако температурата надвишава 38,5°С предприемете следните действия докато изчаквате идването на Вашия лекар:Съблечете детето;Дайте на детето да пие течности;Намалете отоплението.

ЧЕСТОТА И ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВОТОРедовното приемане предпазва от колебания в нивата на болката и температурните състояния.При деца между приемите трябва да има интервали, за предпочитане от по 6 часа.В случаи на тежко бъбречно заболяване (тежка бъбречна недостатъчност), интервалът между приемите трябва да бъде най-малко 8 часа.ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕВ случай на предозиране или инцидентно отравяне незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИКАКТО ПРИ ВСИЧКИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ТОВА ЛЕКАРСТВО МОЖЕ, ПРИ НЯКОИ ИНДИВИДИ, ДА ПРИЧИНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ С ПО-ГОЛЯМА ИЛИ ПО-МАЛКА ТЕЖЕСТ:В редки случаи могат да се развият кожни обриви, зачервяване на кожата или алергични реакции под формата на внезапно подуване на лицето или шията или внезапно неразположение с понижение на кръвното налягане. Ако това се случи, незабавно прекратете лечението, информирайте Вашия лекар и не давайте на детето повече лекарства, които съдържат парацетамол.В изключително редки случаи са наблюдавани промени в лабораторните показатели, които изискват редовно проверяване на кръвната картина: абнормно ниски нива на някои типове кръвни клетки (тромбоцити), което може да доведе до кървене от носа или венците. Ако това се случи, консултирайте се с лекар.Начин на отпускане:при деца от 1 до 3 месеца да се отпуска по лекарско предписание;при деца от 3 месеца до 12 години да се отпуска без лекарско предписание.НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ЗА ВСЯКА НЕЖЕЛАНА РЕАКЦИЯ, КОЯТО НЕ Е УПОМЕНАТА В ТАЗИ ЛИСТОВКА.СЪХРАНЕНИЕДа се съхранява на място, недостъпно за деца.Да се съхранява под 30 °С.ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ, ПОСОЧЕН НА ВЪНШНАТА СТРАНА НА ОПАКОВКАТА.ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА: 08/2008 г.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА:Bristol-Myers Squibb Kft, Унгария.ПРОИЗВОДИТЕЛИ:Bristol-Myers Squibb, Франция.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван!