БУСКОПАН ТАБЛ. 10 МГ

БУСКОПАН ТАБЛ. 10 МГ

buscopan-10mg

БУСКОПАН
10 mg обвити таблетки
BUSCOPAN
10 mg coated tablets

Състав
Една обвита таблетка съдържа: 10 mg бутилскополамин бромид (butylscopolamin bromide)
Butylscopolamin bromide се извлича от цветовете и листата на растението Duboisia myoporoides, чието лечебно действие се корени в знанията на древните култури на Южна Америка. Бьорингер Ингелхайм поддържа свои ресурси за добиване на продукта от собствени селектирани плантации в Бразилия и Австралия. Отглеждането и преработката на растенията се извършва съобразно най-прецизни технологични и екологични стандарти, за да се стигне до синтеза на висококачествен фармацевтичен продукт, преминал изпитанията на времето.
Като кватернерно амониево съединение, butylscopolamin bromide има директно спазмолитично действие върху гладката мускулатура на гастро-интестиналния комплекс, жлъчните пътища и уро-гениталния тракт.
След орален прием активната съставка избирателно блокира мускариновите рецептори на висцералната мускулатура, неутрализира действието на ацетилхолина и релаксира гладко-мускулния спазъм. Оказва допълнително селективен ганглиоблокиращ ефект, чрез свързване с никотиновите рецептори във висцералната стена.Не преминава кръвно-мозъчната бариера и не оказва системен ефект върху ЦНС.
Помощни вещества
Калциев хидроген фосфат, царевично нишесте, разтворимо нишесте, колоиден силициев двуокис, винена киселина, стеаринова-палмитинова киселина, поливинилпиролидон, захароза, талк, арабска гума, титанов окис, полиетиленгликол 6000, карнауба восък, избелен восък.
Фармакологично действие
БУСКОПАН притежава спазмолитично действие върху гладката мускулатура на стомашно-чревния, жлъчен и пикочно-полов тракт. Като четвъртичен амониев дериват, бутилскополамин бромид не преминава в централната нервна система. Поради това не се наблюдават нежелани реакции върху централната нервна система. Периферното антивагусово действие настъпва в резултат на ганглиоблокиращото действие върху стената на вътрешните органи, както и в резултат на антимускариновата активност.
Показания
Спазми на стомашно-чревния тракт, спазъм и дискинезия на жлъчната система, спазми на генитално-уринарния тракт.

Дозировка и начин на приложение
Ако няма друго предписание от лекар, се препоръчват следните дозировки:
Възрастни и деца над 6 години: 3-5 пъти дневно 1-2 обвити таблетки. Обвитите таблетки трябва да бъдат поглъщани цели със съответното количество течност.

Противопоказания
Лекарствени и други взаимодействия
БУСКОПАН може да засили противовагусовото действие на някои антидепресанти, антихистаминови продукти, гвинидини, амантадин и дизопирамид.
Едновременното лечение с допаминови антагонисти като метоклопрамид може да доведе до отслабване на действието на двете лекарства върху стомашно-чревния тракт. Възникналото в резултат от приложението на бета-агонисти (за лечение на астма) сърцебиене може да бъде засилено от БУСКОПАН.
Бременност и кърмене
Продължителните наблюдения не показват данни за болестни ефекти в периода на бременност при хора. Предклинични проучвания при плъхове и зайци не показват ембриотоксично или туморообразуващо действие. Независимо от това, трябва да бъдат спазвани обичайните предпазни мерки по отношение на приложението на лекарствата в периода на бременност, особено през първите три месеца. Безопасността в периода на кърмене не е установена. Не са съобщавани нежелани лекарствени реакции при новороденото.

Нежелани лекарствени реакции
Могат да възникнат антихолинергични нежелани лекарствени реакции, включващи кожни прояви, сърцебиене и евентуално задръжка на урина, но те са предимно леки и преходни. Много рядко са съобщавани реакции на свръхчувствителност, особено кожни реакции. Наблюдавани са единични случаи на анафилаксия с епизоди на диспнея и шок.

Предозиране
Симптоми
В случай на предозиране могат да се наблюдават антихолинергични ефекти.
Терапия
Ако е необходимо, трябва да бъдат назначени лекарства, наречени парасимпатикомиметици. При пациенти с повишено вътреочно налягане (глаукома) трябва спешно да се потърси съвет от офталмолог. Кардиоваскуларните усложнения трябва да бъдат третирани според обичайните терапевтични принципи. В случай на дихателна парализа се предприема интубация и механично дишане. При задръжка на урина може да се наложи катетеризация. Ако е необходимо, се предприемат мерки, поддържащи жизнените функции.

Условия на съхранение
Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Срок на годност
Да не се прилага след изтичане срока на годност, означен върху опаковката.

Данни за опаковката
Картонена опаковка, съдържаща 20 обвити таблетки.

Притежател на разрешението за употреба
Boehringer ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Германия

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван!