ОСТЕОЦИНЕЗИН ТАБЛ

ОСТЕОЦИНЕЗИН ТАБЛ

osteocinezin

ОСТЕОЦИНЕЗИН табл.  * 60
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Хомеопатичен лекарствен продукт
Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
• Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
• Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
• Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
• Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.
В тази листовка:
1. Какво представлява ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, и за какво се използва?
2. Преди да приемете ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки
3. Как да приемате ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки?
4. Възможните нежелани реакции
5. Как да съхранявате ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки?
6. Допълнителна информация
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?
ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван при състояния на калциева недостатъчност:
• декалцификация,
• смущения в растежа при деца,
• заздравяване на фрактури,
• период на възстановяване.
2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:
Не приемайте ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:
Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки.
Обърнете специално внимание при употребата на ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:
Ако вашият лекар ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете се с него, преди да приемете това лекарство.
Употреба на други лекарства
Моля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Прием на ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, с храни и напитки
Този лекарствен продукт трябва да се приема между храненията.
Бременност и кърмене
Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство.
Шофиране и работа с машини
Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.
Важна информация относно някоя от съставките на ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки
Списък на помощните вещества с доказан ефект: лактоза, захароза.
3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки?
Перорално приложение.
• Възрастни и деца:
По 2 таблетки 2-3 пъти дневно. Таблетките се държат в устата до пълното им разтваряне.
• Деца под 1 година:
Таблетките се стриват и разтварят във вода преди прием.
Ако сте приели повече от необходимата доза ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:
Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.
Ако сте пропуснали да приемете ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Ако сте спрели приема на ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки:
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля, попитайте вашия лекар или фармацевт.
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Не са наблюдавани нежелани реакции.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани лекарствени реакции, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.
5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки?
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използвайте ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.
6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки?
За 1 таблетка от 300 мг
Активните вещества са:
Калциев карбонат
от черупка на стрида 75 мг
Калциев бифлуорид 75 мг
Неутрален калциев фосфат 75 мг
Серен йодид 75 мг

Другите съставки са:
Лактоза, захароза, магнезиев стеарат.
Как изглежда ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки, и какво съдържа опаковката?
Таблетка от 300 мг.
Кутия, съдържаща 60 таблетки.
Притежател на разрешението за употреба: Франция

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван!