Бондинг

Бондингът е процедура, при която се променя формата, големината и цвета на даден зъб или група зъби, с цел да се подобри естетиката и функцията. Често тези несъвършенства могат да бъдат следствие на разстояние между зъбите(треми и диастеми), отчупвания, оцветявания и др. За целите на бондинга се използват фотокомпозити, които се нанасят послойно, за да могат да бъдат прeсъздадени цветовите характеристика на естествените зъби.

По своята същност бондинга представлява естетично изграждане на зъб. При него не е обходимо отстраняването на зъбни тъкани, а при нуждата от такава кoрекция намесата на нашите зъболекари е минимална. Цялата манипулация се извършва в едно посещение с стоматологичния ни център. Друг плюс на бондинга е възможността за нанасяне на промени във всеки един етап от лечението.

Бондингът представлява изграждането на фотополимерна фасета. Съвременните материали позволиха използването на този вид техника във все повече случаи. Предимствата на бондинга пред изработването на керамична фасета или друг вид вставка са намалената цена и брой посещения. Не толкова добра е издръжливостта- около 10 години.