Лечение на пулпит

Лечението на пулпит трябва да бъде направено своевременно и акуратно, защото често е свързано с болки в зъба и страдание на болния. Най-често причината за пулпит на даден зъб е наличието на голям, нелекуван кариес, който е достигнал до нерва на зъба. В редки случаи причинители могат да бъдат силни физични и химични дразнители, както и травми.

Лечението на пуплипите се изразява в премахването на пуплоното съдържимо от кореновите канали и запълването им със специални каналопълнежни средства. При ранно диагностициране на заболяването могат да бъде приложени различни медикаменти с цел запазване виталитета на зъба. Този метод може да бъде използван изключително рядко, главно при млади пациенти.

Конвенционалното кореново лечение се изразява в елиминирането на инфекцията от пулпата на зъба, почистането на ендодонциума и затварянето му с нерезорбируеми материали. Правилното лечение на пулпит спира болковата симптоматика и предодвратява разпространението на инфекцията.

Липсата на лечение при пулпитина зъбите води до разпространяване на възпалението и ангажирането на съседните структури. Пулпита прераства в периодонтит.