Tag: денкскетопрофен

ДЕКСОФЕН САШЕ 25 МГ

ДЕКСОФЕН САШЕ 25 МГ ДЕКСОФЕН саше 25 мг. * 20 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Дексофен саше 25 mg гранули за перорален разтвор Dexofen sachet 25 mg granules for oral solution Декскетопрофен (Dexketoprofen) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка …

Прочетете повече

ДЕКСОФЕН ТАБЛ. 25 МГ

ДЕКСОФЕН ТАБЛ. 25 МГ ДЕКСОФЕН табл. 25 мг. * 10  BERLIN CHEMIE ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Дексофен 25 mg филмирани таблетки Dexofen 25 mg film-coated tablets Декскетопрофен (Dexketoprofen) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Винаги приемайте това лекарство както е описано в …

Прочетете повече