Tag: нимезулид

АУЛИН ТАБЛ. 100 МГ.

АУЛИН ТАБЛ. 100 МГ. АУЛИН табл. 100 мг. * 9   CSC ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА Аулин 100 mg таблетки Aulin 100 mg tablets Нимезулид (Nimesulide) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар …

Прочетете повече

ЕНЕТРА ТАБЛ. 100 МГ.

ЕНЕТРА ТАБЛ. 100 МГ. ENETRA (Nimesulide / нимезулид)ЕНЕТРА таблетки 100 mg Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете лечението си с Енетра. Тази листовка Ви дава само обобщение на информацията, която е налична за вашия лекарствен продукт. Ако не сте сигурен за нещо, или имате някакви въпроси, попитайте вашия лекар или фармацевт. КАКВО ТРЯБВА …

Прочетете повече

БИОЛИН ТАБЛ. 100 МГ

БИОЛИН ТАБЛ. 100 МГ БИОЛИН таблетки 100 мг. * 30 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА BIOLIN 100 mg tablets БИОЛИН 100 mg таблетки нимезулид (nimesulide) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако …

Прочетете повече

ОЛДЪН 20 ЕФЕРВЕСЦЕНТНИ ТАБЛЕТКИ 100 МГ

ОЛДЪН 20 ЕФЕРВЕСЦЕНТНИ ТАБЛЕТКИ 100 МГ AllDone / Олдън (Nimesulide ефервесцентни таблетки) ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОлДън 100 мг ефервесцентни таблетки Прочетете внимателно цялата листовката, преди да започнете да приемате това лекарство. – Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. – Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. …

Прочетете повече

НИМЕЗИЛ ГРАН. 100 МГ

НИМЕЗИЛ ГРАН. 100 МГ НИМЕЗИЛ гран. 100 мг. * 15 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Нимезил 100 mg гранули за перорална суспензия Nimesil 100 mg granules for oral suspension Нимезулид (Nimesulide) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви …

Прочетете повече