Tag: фенилефринов хидрохлорид

ПАРАЦЕТАМАКС ГРИП САШЕ

ПАРАЦЕТАМАКС ГРИП САШЕ ПАРАЦЕТАМАКС ГРИП саше * 12 Листовка: информация за пациента ПарацетаМакс Грип 500 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор ParacetaMax Grip 500 mg/12,2 mg powder for oral solution парацетамол / фенилефринов хидрохлорид (paracetamol / phenylephrine hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за …

Прочетете повече