Tag: фенилефрин хидрохлорид

КАФЕТИН КОЛДМАКС САШЕ

КАФЕТИН КОЛДМАКС САШЕ КАФЕТИН КОЛДМАКС саше * 10 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Кафетин КОЛДмакс 1000 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор caffetin COLDmax 1000 mg/12.2 mg powder for oral solution Всяко саше съдържа парацетамол 1000 mg и фенилефрин хидрохлорид 12,2 mg. Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство …

Прочетете повече